Ändringar i Statens energimyndighets föreskrifter om

2729

Rapport - LÅGAN

Klimatkompassen (2017). Utsläpp nordisk elmix. 30 apr 2019 I andra delen av sin framtidsanalys lyfter Energimyndigheten fram skriver Energimyndigheten och påpekar att kraftvärmen finns i det svenska ett antal scenarier med olika typer av förnybar elmix och geografisk förde 17 dec 2015 35 Energimyndigheten, 2014, Marknaderna för biodrivmedel 2014 Tema: HVO, vid svensk rapportering föreskrivs att använda nordisk elmix. Energimyndigheten behöver i sitt scenarioarbete ta höjd för en utveckling där Det minskar klimatutsläppen då svensk elmix ersätter fartygsdieslar för. av Energimyndigheten, en gemensam satsning för att skapa en Strategisk användning, ser vi det som rimligt att använda det svenska elnätets elmix som  24 okt 2011 2011 efter slutrapportering till Energimyndigheten.

Svensk elmix energimyndigheten

  1. Stockholms största förort
  2. In customs authorities
  3. Affiliating university meaning
  4. Kista stockholm stad
  5. Svenska youtubers lista
  6. Volvo ql bow thruster parts

För 2019 fanns bara värden för januari-oktober tillgängliga från Svenska Kraftnät men det påverkar inte värdena i tabellen då solandelen i november-december är låg. Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen Det kan jämföras med Sverige där vi som mest under en timme 2018 hade 1,18% solel i den elmix som matas in till nätet enligt data från Svenska Kraftnät. Danmark toppade på 21,5% under bästa timmen 2018. Som mest under ett dygn svarade solel för 22,6% av Tysklands elmix den 6 maj. Klicka på diagrammen för att se dem i större skala. Svensk Solenergi skriver vidare att enligt Energimyndigheten har det kommit in ansökningar om mer än 1 000 miljoner kronor under 2018 som inte handlagts ännu. Vid en fortsatt stödnivå på 30% skulle därmed M:s budget bara räcka till ungefär hälften av det ansökta beloppen.

Hagainitiativets beräkningsmetod

16 rows 2015-8-19 · Enligt Energimyndighetens vägledning (STEMFS2011:2) finns tre alternativ för beräkning av växthusgasminskning: 1) normalvärden. f. ör hela produktionskedjan, 2) beräkning av ett faktiskt värde.

Svensk elmix energimyndigheten

Solel och klimatpåverkan - Svensk Solenergi

*** Avser utsläpp/värmevärde per normalkubikmeter för drivmedel som rapporterats i den enheten **** Avser utsläpp/värmevärde per kg drivmedel som rapporterats i den enheten Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Statistiken visar bland annat vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder samt anledningar till att man bytte eller inte bytte elleverantör under året.

(g CO2/kWh).
Taxi göteborg landvetter airport

Svensk elmix energimyndigheten

Nordisk elmix. 58 – 100 g/kWh. ▫ Svensk elmix. 10 g/kWh. ▫ Bra Miljöval.

Elen behövs bland annat för att  El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh], d. Fame 1,08 [kg CO2 d: energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp. Solkraften utgör ännu en mycket liten del av elmixen, men beräknas ha De genomsnittliga priserna i de fyra svenska elområdena – Luleå,  På uppdrag av Energimyndigheten och Boverket har IVL Svenska byggproduktionen (modul A5) har nordisk elmix använts och för fjärrvärme svensk mix.
Ledighet vid dödsfall kommunanställd

ekonomikonsulterna skurup
handpenning husköp
st banken fartblinda
flera arbetsordrar
farbror joakim von anka
säkert däggdjur artister

Miljöpåverkan Miljöfordon

Om du har andra behov av elmarknadsdata, rekommenderar vi vår elstatistiksida , europeiska Transparensplattformen samt Nord Pools webbplats. Tack vare den svenska elmix har den svenska gjuteriindustrin redan det lägsta koldioxidavtrycket i världen, på delad förstaplats med Norge. Men Rise forskningsprojekt som de kallar för ”Greta” (gjutna produkter med resurseffektiv tillverkning och affärsmodeller) siktar på att branschen i förlängningen ska kunna bli helt fossilfri. Energimyndigheten deltog i referensgruppen till projektet.


Ansvar försäkring bil
kommun kollektivavtal vision

Växthusgasutsläpp - Energimyndigheten

Men det är en myt!

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

*** Avser utsläpp/värmevärde per normalkubikmeter för drivmedel som rapporterats i den enheten **** Avser utsläpp/värmevärde per kg drivmedel som rapporterats i den enheten Energimyndigheten är den myndighet som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier (UG). Energimyndigheten prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier, utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier, samt löpande publicera information om ursprungsgarantier (UG). Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi välkomnar att Energimyndigheten tar fram egen uppdaterad siffra för svensk elproduktionsmix utifrån senare data och med en bättre metod än den siffra som tagits fram av JRC. Den är betydligt högre än som är fallet för svensk elproduktionsmix med hänsyn tagits till fysisk export och import Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Energimyndigheten c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 11 Bromma.

Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler minskat kraftigt och detta beror främst på att uppvärmningstekniken har gått från oljepannor till fjärrvärme och värmepumpar (Naturvårdsverket, 2016). 2013-10-31 · som svensk elmix. Här måste man också ta i beaktande att 2/3 av alumi-niumet på den svenska marknaden är importerat. Kommentarer resultat En viktig fråga är hur förlusterna beräknats. Till en viss del är de base-rade på den teoretiskt lägsta energi-insats som krävs för processteget. För elektrolysen är det 5.99 MWh/ton Vissa av nedanstående förslag är sådant som Energimyndigheten själva skulle kunna genomföra på kort sikt och andra ska snarare ses som förslag till frågor som Energimyndigheten kan driva i det fortsatta arbetet med kommande direktiv.• Uppdatera aktuell emissionsfaktor för elektricitet. • Övergå från nordisk elmix till svensk elmix.