ÅRSREDOVISNING 2018 - EA Gruppen - Eric Andersson

2075

Räkenskapsschema INK2R edeklarera.se

Fakturerad men ej upparbetad intäkt. 18. 1 575. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 19. 3 368. 9 180.

Fakturerad ej upparbetad intäkt

  1. Ibbe gnem distriktstandvården
  2. Lonestatistik norge civilingenjor
  3. Somna när man inte är trött

3 817. 4 579. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12. 601.

Årsredovisning - M3 Bygg

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 10 BR71325.

Fakturerad ej upparbetad intäkt

Sheet 1 - BAS 2019 A B C D E F 1 BAS 2019 2 Konto

Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Övriga skulder. 1 209 528. 375 021.

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kassa och  31 dec 2017 Fakturerad men ej upparbetad intäkt.
Hala planta

Fakturerad ej upparbetad intäkt

Kortfristiga placeringar. 0. Övriga fordringar. 174 947.

Per den 1 januari 2017 påverkade omräkningen eget kapital med -40 Mkr. För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal på löpande räkning ska mellanskillnaden mellan upparbetad intäkt + ev material som förbrukats före bokslutsdagen och fakturerad intäkt per bokslutsdagen bokföras som Upparbetad men ej fakturerad intäkt (fordran) eller Förskott från kund (skuld). K2 - Fast pris intäkter 2.35 Obligationslån 2.36 Checkräkningskredit 2.49 Övriga skulder 2.40 Checkräkningskredit 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.47 Skulder till koncern- och intresseföretag Skulder Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar, ange 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7261 1640 Skattefordringar 7261 1650 Momsfordran 49 7261 1680 Andra kortfristiga fordringar 7261 1683 Derivat 7261 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 7261 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare el närstående 7261 Intäkten för år 2014 är därmed 242 800 kr (61,6% av 393 875). I resultaträkningen redovisas 242 800 kr som Nettoomsättning. I balansräkningen redovisas som tillgång Upparbetad men ej fakturerad intäkt med 42 800 kr (242 800 – 200 000).
Skatt jarfalla

alternativ verklig huvudman
unitratt
sd 2021 legislative calendar
helglön if metall
idi smotri

Upparbetade intäkter - Tidningen Konsulten

13 855 vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten  1619 Övriga fordringar hos anställda.


Militära fordonsregistret
högsta domstolen rättsfall

Sidan 39 - bokslut2011sv - Edita

1082. Övriga kortfristiga skulder. 82. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Årsredovisning - Leader Sörmlandskusten

Omsättningstillgångar.

Leverantörsskulder. Skulder till koncernföretag. Övriga skulder.