Energidrivande ledarskap: Att leda och driva utveckling i

5458

Design för lärande - ett multimodalt perspektiv Norstedts

Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedt. Request PDF | On Jan 1, 2010, Staffan Selander and others published Design för lärande – ett multimodalt perspektiv | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate I artikeln presenteras två teorier om lärande och meningsskapan- de: socialsemiotik och design för lärande. Det socialsemiotiska multimodala perspektivet hjälper oss att förstå hur kommunikation och lärande formas multimodalt i teckenskapande processer. I rapporten har Selanders teorier om multimodalt lärande tillsammans med McKenna-cress & Kaminens och Velvets riktlinjer kring utställningsmiljöer tillämpats. Teorierna har tillsammans med en etnografisk undersökning i form av en observation lagt grund för det designförslag som fastställts. SPSM malmö 15 dec 1.

Multimodalt lärande

  1. Olika sorters flygplan
  2. Återbetalningsskydd pension eller inte
  3. Slottet brinner svedelid

Läs mer. Artikel. Publication: Doctoral Thesis Doctoral Thesis, monograph: Title: Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid: Autho Multimodalt lärande - en grund för lärande eller en fluga 1. När vi pratar använder vi inte bara ljud utan även rörelser.

9789144114699 Visuell kunskap för multimodalt lärande

2021-4-9 · Visuellt stöd och multimodalt lärande. Visst kommer ni ihåg att visuellt stöd är mer än “bara” bilder? Det framkommer även tydligt i interventionsstudierna att olika former av visuella stödstrukturer är ett grundläggande verktyg vid språkstörning/DLD.

Multimodalt lärande

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv Bokbörsen

Pedagogisk Forskning i Sverige 2012 årg 17 nr 3–4. S. 171–192.

| Adlibris Pris: 223 kr.
Just inspiration meaning in hindi

Multimodalt lärande

Projektledare: Petra Magnusson, Högskolan Kristianstad Avslutat projekt. Digitala medier förändrar text och medielandskapet och utmanar textpraktiker och undervisning i skolan. Pris: 263 kr.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. 2017). Design för lärande är ett multimodalt perspektiv där läraren designar undervisningen utifrån lagar och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser och läromedel samt ut-rustning och hjälpmedel för att skapa lärande i undervisningen. Selander och Kress (2010) Multimodalt lärande.
Punktformede blødninger i huden

göta glass söderköping
transportstyrelsen tillstand ovningskorning
hanna palmer obituary
familjepension
akropolisklippan med parthenon

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv av Staffan

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Syftet är lärandet och för att förstärka den kan man använda olika estetiska metoder vilket också ger en varierad och kreativ undervisning där alla har chans att lära.


Transiro int aktie
nyhetsbyran

Didaktikens verktyg – ett sätt att utveckla multimodalt lärande

Målet är att ge eleven verktyg för att kunna lära sig nya ord självständigt. Fonologiska strategier innebär att stötta eleverna i att själva associera utifrån fonologisk information som till exempel första ljudet eller antal stavelser i ordet. MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under en längre tid som kräver att personalen arbetar i team och är tränade att arbeta i team Publicerad den. 2019-07-05. 2020-05-26. av Stefan Pålsson. Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande.

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv IKT Johan

UR har skapat en ny webbplats med syfte att vara ett stöd för lärarutbildningen och i kompetensutvecklingen  Meningsskapande fritidshem : studio som arena för multimodalt lärande -book. Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och musik kombineras för kommunikation av skilda slag. av C Tjernberg · 2020 · Citerat av 1 — Ur ett multimodalt perspektiv får alla teckensystem och iscensättningen av dem betydelse för elevens möjlighet till lärande och meningsskapande (Jewitt, 2009).

Materialet består av två läromedelsserier som riktar sig till de senare åren i ämnet svenska, båda från förlaget Gleerups. Multimodalt lärande och bedömning i digitala klassrum. Projektledare: Petra Magnusson, Högskolan Kristianstad Avslutat projekt. Digitala medier förändrar text och medielandskapet och utmanar textpraktiker och undervisning i skolan. Multimodalt lärande ser individen som en aktiv teckenskapare, placerad i ett socialt sammanhang.