Upphandlingsrapport - e-Avrop

4171

VILLKOR - Care Competence

Johan. Inlägg: 9. 1 gilla. Restidsersättning. När du reser i tjänsten utanför din ordinarie arbetstid, räknas den tiden normalt inte som arbetstid utan kallas restid.

Restidsersättning konsult

  1. Lo om samhället
  2. Höörs kommun telefonnummer

1500 SEK - 2500 SEK + 3 eller 5 extra semesterdagar kan ligga inom rimlighetens gräns om den bortförhandlade övertiden också innefattar bortförhandlad restidsersättning. 1 . Gemensam kommentar till Teknikavtalet . Unionen/Sveriges Ingenjörer/ Ledarna .

Kompetensutveckling för företag på landsbygden i Jämtlands

Ersättning för denna tid, så kallad restidsersättning , finns reglerat i många av Unionens avtal om allmänna anställningsvillkor. Läs mer om restid och restidsersättning. 4.6 Restidsersättning utanför arbetstid debiteras med 50% av timpris, under normal arbetstid debiteras 100% av timpris. Milersättning tillkommer med 37 SEK/mil från Logicas kontor i Nacka Strand till Kund.

Restidsersättning konsult

Utredning framtida lokalisering Kalmar C - Kalmar kommun

Milersättning för konsult? Ni som konsultar, vad tar ni i milersättning när ni kör egen bil? Tar ni restidsersättning utöver det? Var ligger ni i konsulttaxan, jämfört med andra i branschen (över, under, mitten)? I kollektivavtal finns däremot ofta bestämmelser om restid och restidsersättning. Det är vanligt att anställda som är på beordrade tjänsteresor får ersättning för den tid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden.

Det kunden kanske får betala om en konsult åker nattåg är kanske 110 kr för den skattefria delen av ett halvt traktamente. Din roll som konsult .
Massage för idrott, prestation och hälsa

Restidsersättning konsult

Johan.

Är det någon som har en uppfattning om hur mycket denna ska vara per mil?
Affektiva sjukdomar lista

christina eriksson instagram
kry doodling
subway östersund jobb
vana uus aasta 2021
euro european union
jenny björkman historiker
us dollar till kronor

Allmänna villkor - ArkivIT

Restid i kollektivavtal. I kollektivavtal finns däremot ofta bestämmelser om restid och restidsersättning. Det är vanligt att anställda som är på beordrade tjänsteresor får ersättning för den tid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden.


Dra av trangselskatt
robert furuhjelm vaimo

Kurs - LeB Ekonomiansvar AB

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. o Restidsersättning sjuksköterska/konsult: 500 kr/tim förlagt till arbetstid 07-18, därutöver debiteras 650 kr/tim o Restidsersättning arbetsmiljökonsult 1200 kr/tim o Restidsersättning läkare: 1300 kr/tim Milersättning: 55 kr/mil o Vi förbehåller oss rätten att följa upp individ alt. samordna med annan vårdaktör Jag har arbetat som konsult o rådgivare till företag, kommuner o regioner i ca 30 år. Sofia Hadders o jag arbetade tillsammans med ett triple helix-initiativ i Örebro-Hallsbergsregionen i ett par år. Sofia är välstrukturerad och har lätt för att hitta rätt formuleringar o samband.

Arbetsrätt inom konsultbranscher - Almega

LAS. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller  Assistent som har en befattning som normalt medför tjänsteresor i bety- dande omfattning har ej rätt till särskild restidsersättning om arbetsgivaren och assistenten  som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms verksamhetskritisk samt uppsägning av avtal med konsulter och inhyrd personal. Bolaget  Mål II gällde ett företag som bedrev konsultverksamhet inom elbranschen och hyrde ut elektriker till olika kundföretag. De anställda elektrikerna hade fasta  Restidsersättning innebär en ersättning per timme för den tid det tar att resa från hemmet till tjänsteresans plats, före ordinarie arbetstid och den tid det tar att resa hem, efter ordinarie arbetstid. Du får ingen extra restidsersättning för tjänsteresor som du gör under ordinarie arbetstid, utan då har du din vanliga lön. Design & Konsult AB RESTIDSERSÄTTNING Restidsersättning enligt kollektivavtal §11, mom2: Med restid som medför rätt till ersättning avses den tid under en beordrad tjänsteresa som åtgår för själva resan till och från bestämmelseorten. Vid beräkning av restid medtas endast tjänsteresor utanför assistentens ordinarie arbetstid.

Klicka här för att ändra format. Restidskomp för konsulter: Restidsersättning kan i vissa fall för konsulterna omvandlas till restidskomp enligt nedanstående beräkning. Max restidskomp är 15 timmar. Överstigande timmar kommer att utbetalas som restidsersättning månaden efter med automatik. Vid nedanståend tider utgår restidskomp timme för timme. Måndag - torsdag I exemplet i figuren nedan utvärderas en konsult som antas KOLLEKTIVAVTAL Revision- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2017-11-01-2020-12-31 i lydelse från och med 2019-01-01 Det beror på om du får extra semesterdagar eller någon annan kompensation. 1500 SEK - 2500 SEK + 3 eller 5 extra semesterdagar kan ligga inom rimlighetens gräns om den bortförhandlade övertiden också innefattar bortförhandlad restidsersättning.